Disclaimer

PROM’ES heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website www.qoodybag.com samengesteld en heeft daarbij getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie.
 
De aangeboden service op www.qoodybag.com kunnen koppelingen naar andere websites of informatiebronnen bevatten. PROM’ES is niet verantwoordelijk voor bijdragen van sponsors op de website en alle bijbehorende sub-domeinen van www.qoodybag.com, zoals links naar andere websites of andere digitale bronnen, deelname aan kansspelen, en het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s van overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten, die als onderdeel van de digitale inhoud van de Qoodybag kunnen worden geplaatst. Aangezien PROM’ES geen controle heeft over de inhoud van zulke websites en bronnen, erkent de koper dat PROM’ES niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites en voor de inhoud, advertenties, producten en diensten die via deze links worden aangeboden. Indien foutieve of schadelijke informatie door sponsors wordt getoond, is PROM’ES zonder reden gerechtigd om deze informatie van sponsors onmiddellijk van de website of van het sub-domein te verwijderen.
 
Het aanbod in de Qoodybag van hyperlinks naar websites van sponsors betekent niet dat PROM’ES de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. PROM’ES heeft geen invloed op een door sponsors aangeboden regeling en is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van de website of sub-domeinen, of voortkomt uit de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van sponsors of hyperlinks van of naar sites van sponsors of derden